OVER ONS

Business Club Perkpolder heeft als doel het draagvlak te verbreden voor de beoogde socio-economische impuls in (Oost-) Zeeuws-Vlaanderen, te beginnen bij, maar niet beperkt tot, Plan Perkpolder. Daarom wil BCP een brede, inclusieve vereniging zijn waartoe alle MKB en ZZP ondernemers, ook van buiten de regio/landsgrenzen kunnen toetreden.

algemeen-bestuur

algemeen bestuur

Van links naar rechts:

Tony Meesdom

Jacqo Neve

Tom Willaert

Nadine de Rooij

Nils de Brouwer

Ontbrekend:
Sarah Debeir

Foto: Gina Heynze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

algemeen bestuur

Foto: Gina Heynze

Kansen creëren en belangen behartigen

Een belangrijk doel is kansen te creëren voor de leden, en als volwaardige gesprekspartner de belangen van de regio en zijn ondernemers te behartigen bij het gemeentebestuur en andere partijen. BCP wil daartoe een goede communicatie tot stand brengen met de gemeente Hulst. Concreet zal het bestuur ijveren voor een heroprichting van de commissie Ondernemen, dit in samenwerking met andere ondernemersverenigingen en belangenorganisaties.

Korte en lange termijnvisie

Het bestuur van BCP ziet een aantal doelen op korte en lange termijn, waaronder de oprichting van werkgroepen rond bv. horeca, retail, ICT e.d. Verder wil BCP de competenties van de aangesloten ondernemingen in kaart brengen en beschikbaar stellen d.m.v. een online databank en web engine. Ook wil BCP structureel samenwerken met lokale en regionale “stakeholders” zoals dorpsraden, verenigingen, eventorganisaties, onderwijs, etc, waarbij synergievoordelen te behalen zijn op sociaal-economisch vlak.

dagelijks-bestuur

dagelijks bestuur

 

Van links naar rechts

Tom Willaert

Nadine de Rooij

Jacqo Neve

 

Foto: Gina Heynze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dagelijks bestuur

Foto: Gina Heynze

Bestuursleden

PF

Sarah Debeir (tijdelijk inactief als bestuurslid)

3-2 kopie

Nils de Brouwer

PF

Jack de Pree

PF

Theo van Veen

PF

Marc van Calster

ZON07923-DeNoiseAI-standard kopie

Tony Meesdom

Jacqo-Neve

Jacqo Neve

ZON07933-DeNoiseAI-standard kopie

Tom Willaert

ZON07937-DeNoiseAI-standard kopie

Nadine de Rooij